Registrer deg i GagaGarden

Jeg garanterer at opplysningene du oppgir her ikke vil bli videreformidlet, solgt, offentliggjort eller benyttet utover funksjonen som medlemsregister i GagaGarden. Den vil med andre ord kun bli tilgjengelig for deg og administrator av GagaGarden.

Vi har normale sikkerhetsrutiner på dette nettstedet, men du oppfordres til å bruke sunt nettvett og velge et passord som du ikke bruker på andre, mer sensitive nettsteder (bank etc.). Dette ække CIA...

Vi bruker en kake (infokapsel) på dette nettstedet. Den gjør to ting:

  1. Registrerer at du er du.
  2. Registrer når du logga deg på. Etter to timer, er det rett ut! Shush! (Du kan logge deg på igjen, da...)

Ved å melde deg inn her, godtar du at det er helt greit.

Administrator forbeholder seg retten til å ekskludere rampete medlemmer.

Flis

Fornavn:
Etternavn:
Bosted by/sted:
Bosted land:
Født (eks: 1972-08-26):
Brukernavn:
Passord: